Üyelik Sözleşmesi | Türkiye'nin En Güvenilir Ucuz Epin Alışveriş Sitesi WhatsApp Destek

Hızlı Kayıt


veya ile kayıt ol

Üye Girişi

Şifremi Unuttum

veya ile giriş yap

pull-icon
Epinist logo

Üyelik Sözleşmesi

Anasayfa/Üyelik Sözleşmesi

Kullanıcı Sözleşmesi


Bu sözleşme, sitemizdeki hizmetlerden faydalanabilmeniz İçin gerekli kuralları İçermektedir.


SİTEMİZE ÜYE OLARAK, KULLANICI SÖZLEŞMESİ'Nİ OKUDUĞUNUZU, İÇERİĞİNİ ANLADIĞINIZI VE HÜKÜMLERİNİ KABUL ETTİĞİNİZİ VE ONAYLADIĞINIZI KABUL, BEYAN VE TAAHHÜT ETMİŞ OLURSUNUZ.


1. Taraflar


İşbu sözleşme ile birlikte sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan belgelerden ve eklerden (EK-1 Gizlilik Politikası) oluşan işbu Epinist kullanıcı Sözleşmesi (bundan böyle `Kullanıcı Sözleşmesi` olarak anılacaktır), Epinist' ile Site’ye üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı`nın Site`ye üye olması amacıyla ve sözleşmenin ilgili Site`nin bulunduğu elektronik ortamda, Kullanıcı tarafından onaylanması anında düzenlenmiştir.

 

Kullanıcı, Site`ye üye olarak, Kullanıcı Sözleşmesi`nin tamamını okuyup, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

2. Tanımlar


Kullanıcı: Site’ye üye olan ve Site’de sunulan Hizmet’lerden, işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişi

 

Site: Epinist.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesi Epinist Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"), Epinist tarafından, Site içerisinde ortaya konulan ürünler


3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı


Kullanıcı Sözleşmesi`nin konusu, Site`de sunulan Hizmet`lerin, bu Hizmet`lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

Kullanıcı Sözleşmesi`nin kapsamı, işbu sözleşme ve ekleri ile Site içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere ilişkin olarak Epinist tarafından yapılmış bilcümle uyarı, yazı ve açıklama gibi beyanlardır. Kullanıcı, Kullanıcı Sözleşmesi`nin hükümlerini kabul etmekle Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet`lere ilişkin olarak Epinist tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


4. Üyelik ve Hizmet Kullanımı Şartları


a) Üyelik, Kullanıcı olmak isteyen kişi tarafından, Site’nin ilgili bölümü kullanılarak, siteye üye olmak için geçerli kimlik bilgilerinin gönderilmesi sureti ile kayıt işleminin yaptırılması ve Epinist tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

 

b) Site`ye üye olabilmek için, işbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca Epinist tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olmamak gerekmektedir. İşbu sözleşmenin 5.2 maddesi uyarınca Epinist tarafından geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmış veya üyelikten süresiz yasaklanmış olan kişilerin Site kayıt işlemlerini tamamlamış olmaları Site üyesi olmaları sonucunu doğurmayacaktır.

 

c) Teslim edilmiş olan oyun paraları Epinist Ekibi tarafından KESİNLİKLE geri talep edilmez. Teslimat sonrasında yaşanan veya yaşanacak olan sorunlardan firmamız sorumlu değildir.


5. Hizmetler


Epinist tarafından verilen hizmetler kısaca; 


1. Oyuncu Pazaryeri 

a. Satıcılara, içeriklerini kendileri oluşturmak suretiyle ürün ve/veya hizmetlerini satışa sunabilecekleri, alıcılara ise farklı kategorilerdeki çok sayıda ürün ve/veya hizmeti görüntüleyebilecekleri ve sipariş verebilecekleri bir platform sağlanmasıdır. 

b. Satıcı ve alıcılar, ürün ve/veya hizmetin satış fiyatı, teslim şartları ve ödeme koşulları konusunda, site altyapısından yararlanarak haberleşebilir ve sipariş koşullarında mutabakata varabilirler. 


2. Epinist Güvence Sistemi 

a. Satış sözleşmesinin tarafı olmayan Epinist, alım satım sürecinin ödeme aşamasında alıcı ve satıcıya Epinist Güvence Sistemi sağlar. Satıcıya malın teslimi karşılığında bedeli tahsil edememe; alıcıya ise bedelin ödenmesine karşılık, malın hiç veya istenilen nitelik ve şartlarda teslim edilmemesi riskine karşı korumayı amaçlar. 

b. Güvence Sistemi kapsamında Epinst tarafından kontrol altında tutulan ve yönetilen güvenli hesap, işbu sözleşmede yer alan Güvence Sistemi kurallarına uygun işletilmektedir.

c. Güvence Sistemi'nin işleyişi aşağıdaki gibidir: 

i. Alıcı, ürün ve/veya hizmet siparişi aşamasında, ürün ve/veya hizmet bedelini Epinist tarafından belirtilen banka nezdindeki güvenli hesaba transfer eder ve ürün ve/veya hizmet bedelinin yatırılmasıyla beraber ürün ve/veya hizmeti satın alır. Bu satın alım işlemi Satıcı'ya bildirilir. Epinist, satıcı'ya ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslim edilmesi için gerekli koşulları sağlayacaktır. 

ii. Satıcı, ürün ve/veya hizmeti, alıcı Güvenli Hesaba ödeme yaptıktan sonra satın alınan ürün ve/veya hizmeti teslim eder. Fiziksel ürün satın alımlarında alıcının sipariş aşamasında belirtmiş olduğu kargo adresine gönderim sağlar. Gönderilen ürün ve/veya hizmeti teslim alan alıcı, ürün/hizmet kararlaştırılan niteliklere ve şartlara uygun ise, ürün ve/veya hizmet bedelinin satıcının banka hesabına transferi için site üzerinden onay verir.

Alıcı tarafından verilen onay üzerine ürün ve / veya hizmet bedellerinin satıcının banka hesabına transfer edileceği sürelere uygun olarak gerçekleştirilir. Banka hesabına transfer sürelerine Yardım sayfalarından ulaşabilirsiniz.

iii. Satıcı ürün ve/veya hizmetin alıcıya teslimini/ifasını sağlamaz ise ya da alıcı tarafından gönderilen ürün ve/veya hizmetin belirtilen nitelikleri taşımadığı tespit edilir ise veya alıcı ürün ve/veya hizmeti satın almaktan vazgeçer ise, ürün/hizmet bedeli güvenli hesaptan alıcıya iade edilir. 

iv. Fiziksel olarak satışı yapılan ürünlerde Alıcı, satıcının ürünün kargo bilgilerini veya hizmetin ifa edildiğine ilişkin bilgileri siteye girmesini müteakiben 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde onay veya iade bildiriminde bulunması gerekir. Ek olarak satıcının ürünün kargo bilgilerini veya hizmetin ifa edildiğine ilişkin bilgileri siteye girmesini müteakiben 3 (üç) iş günü + 24 saat satıcı, alıcının onay veya iade bildirimi yapması amacıyla onay hatırlatma mesajı gönderebilir. Bu amaçla, 3 (üç) işgününün tamamlanmasını takiben, alıcının e-posta hesabına ürün veya hizmete ilişkin bedelin satıcıya aktarılması için onay hatırlatmaya e-postası gönderilecektir. Alıcının bu e-posta mesajına istinaden, takip eden 24 saat içerisinde ürün ve/veya hizmete ilişkin şikayetini site üzerinden iletmemesi halinde, ürün ve/veya hizmet bedeli belirlenen sürelerin sonunda satıcıya transfer edilecektir. Alıcının 3 (üç) iş günü + 24 saat içinde ürüne ilişkin onay veya iade bildiriminde bulunmaması sonucunda ürün ve/veya hizmet bedeli satıcının hesabına transfer edilmesi, cayma hakkının kullanılmasına engel değildir. Alıcı, tüketici olması durumunda, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkını kullanabilir. 

v. Epinist, alıcı ve satıcı arasında yaşanabilecek anlaşmazlık durumunda, taraflar bir uzlaşmaya varana kadar veya bir mahkeme/hakem heyeti kararı alınana kadar, ürün ve/veya hizmet bedelini güvenli hesapta bloke etme hakkına sahiptir. 

d. Epinist, Güvence Sisteminden ve Epinist hizmetlerinden faydalanılarak alınıp satılan ürün ve/veya hizmetlerin satışından veya satışa bağlı işlemlerinden kaynaklanacak her türlü vergi, resim, harç ve benzeri yükümlülüklerinden veya ürünün ithal edilmesi halinde ithali ile ilgili her türlü vergi, fon, ceza, sair yükümlülükten sorumlu değildir. 

e. Hesap, Oyun İçi Para, Boost, Powerlevel, İtem ve Epinist tarafından belirlenebilecek diğer kategorilerde gerçekleşen satışlarda Epinist Güvence Sistemi geçerli değildir.


3. Aracı Hizmet Sağlayıcı

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden ve Aracı Hizmet Sağlayıcı sıfatını haiz olan Epinist'in Satıcı ve/veya Alıcı tarafından sağlanan içerikleri kontrol etmekle, bu içerik veya içeriğe konu mal ve hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin ya da durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü ve sorumlu değildir. 

İşbu kullanıcı sözleşmesinde tanımlanan Epinist Güvence Sisteminin işleyişini sağlamak amacıyla Satıcı, satışa sunduğu ürün ve/veya hizmetlere ilişkin bedellerin kendi nam ve hesabına Alıcı'dan tahsil edilmesi konusuna münhasır olarak, Epinist'in temsilci olarak atamaktadır. Alıcı, ürün ve/veya hizmetlere ilişkin ödemeyi Satıcı'nın temsilcisi sıfatıyla Epinist'e yapmakla alım-satım akdi kapsamında ödeme yükümlülüğünü ifa edecektir. Yukarıda belirtilen temsil yetkisinin Satıcı tarafından iptal edilmesi halinde Epinist, kullanıcı sözleşmesini feshetme ve Satıcı'nın üyeliğini iptal etme hakkına sahiptir.


4. Epinist İade Sistemi

Epinist, belirleyeceği kapsamda (belirli ürün kategorileri, belirli alıcı ve satıcı kitlesi, belirli sipariş tutarı ile sınırlı olarak) alıcının yasal cayma hakkını kullanması halinde, sipariş konusu ürün ve/veya hizmet bedelini satıcıdan herhangi bir onay veya talimat beklemeksizin alıcının hesabına iade ("Epinist İade Sistemi") edebilecektir. Epinist, Epinist İade Sisteminin kapsamını değiştirme, genişletme veya bu uygulamanın tamamen yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar.


Kullanıcılar olarak, Epinist'in bu maddede yer alan yükümlülükleri kapsamında, ürün/hizmet bedellerini ve/veya katlanmak zorunda kalabileceği masrafları, Epinist'in size karşı borçlu olduğu veya olacağı tutarlardan herhangi bir bildirim veya onaya gerek olmaksızın hapis ve mahsup etme hakkına sahip olduğunu ve/veya işbu sözleşmeyi tek taraflı feshedebileceğini kabul etmektesiniz.


Kullanıcılar olarak Epinist İade Sistemi kapsamında ürün ve/veya hizmet satışı niteliği taşımayan, sadece para transferini sağlayacak hiçbir işlem yapmamayı, Site'nin işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunmamayı, Epinist'in zararına yol açacak aldatıcı, hileli, yanıltıcı işlemler yapmamayı kabul ve taahhüt etmektesiniz. Kullanıcılar olarak, bu maddede yer alan taahhütlerine aykırı işlemleri nedeniyle Epinist'in uğrayacağı, avukatlık ücreti ve mahkeme masrafları dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm doğrudan ve dolaylı zarar ve ziyandan sorumlu olacağınızı ve ayrıca Epinist'in söz konusu fiilleri işleyen kimseler hakkında Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunma hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan etmektesiniz. 


6. Satış Koşulları


Ürün ve/veya hizmet listelediğinizde, satıcı sıfatıyla aşağıda belirtilen koşullar ve "Satıcılar İçin Kurallar" ekine uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz: 

1. Ürün ve/veya hizmeti zamanında, sitede belirttiğiniz niteliklere uygun ve ayıpsız olarak teslim/ifa edeceğinizi kabul etmektesiniz. 

2. Alıcı ile imzaladığınız Satış Sözleşmesi ve/veya Mesafeli Satış Sözleşmesine uygulanacak hukuk uyarınca alıcıların tüketici hukukundan kaynaklanan tüm hak ve yükümlülüklerinin muhatabının bizzat kendiniz olacağını ve alıcının taleplerini ve uğrayacağı zarar ve ziyanı karşılayacağınızı, kabul etmektesiniz.

3. Satıcı olarak, ilgili düzenlemeler veya Epinist'in belirleyeceği politikalar uyarınca sitede yapılacak geliştirmelere ve kurallara uygun davranacağınızı kabul etmektesiniz.

4. Satıcı olarak; 

a. ürün ve/veya hizmetleri sitede listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunuzu, listelediğiniz ürünlerin mülkiyetinin ya da satışa arz hakkının size ait olduğunu,

b. ürün ve/veya hizmetleri mevzuata uygun olarak piyasaya sunduğunuzu ve/veya sattığınızı ve/veya ithal ettiğinizi, bu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, değiştirilmediğini veya kötüleştirilmediğini,

c. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo ve diğer içerikleri kullanmaya ve bu sözleşmede yer alan lisansı vermeye yetkili olduğunuzu,

d. ürün ve/veya hizmetlere ilişkin marka, logo, görseller, teknik özellikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan içeriklere ilişkin olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve diğer ilgili kanunlarda öngörülmüş bulunan işleme, çoğaltma, yayma, temsil ve işaret, TV kanalları, internet tanıtım mecraları dahil olmak üzere, radyo-televizyon, uydu ve kablo gibi telli veya telsiz yayın yapan kuruluşlar vasıtasıyla veya dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla yayınlamak ve yeniden yayınlamak suretiyle umuma iletme; internet dahil dijital ortamlar aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma; akıllı cihaz uygulamaları aracılığıyla ve/veya çeşitli şekillerde mobil araçlarda/ortamlarda ve işbu sözleşme tarihinde bilinen ve/veya sözleşme tarihinden sonra geliştirilecek teknolojiler aracılığıyla umuma iletme ve üçüncü kişilerin erişimine sunma haklarına ilişkin olarak yurtiçi ve yurtdışında herhangi bir yer, içerik ve sayı sınırlamasına tabi olmaksızın Epinist'e işbu sözleşme süresince geçerli olan gayri inhisari ücretsiz bir lisans vermekte olduğunuzu,

e. Ürün ve/veya hizmetlerin fatura, garanti belgelerinin olduğunu ve ürünlere ilişkin gümrük vergileri dahil her türlü vergisel yükümlülüklerinin yerine getirildiğini (Teslimatı yurtdışından yapılacak olan ürünlerde gümrük vergisi ve harçları Alıcı'nın sorumluluğunda olduğu yönünde düzenlemeler yapılabilecektir.),

f. yürürlükte olan ya da gelecekte yürürlüğe girecek yasal düzenlemelere özellikle vergi, gümrük, ihracat, ithalat, tüketicinin korunması, elektronik ticaret, rekabet, reklam, fikri ve sınai haklara ilişkin tüm mevzuata uygun davranacağınızı, kabul etmektesiniz.

5. Satıcı olarak, ürün veya hizmet sattığınız alıcının ürün ve/veya hizmetinin teslimi ve/veya fatura düzenlemesi gibi sadece site üzerinden satın alma işleminin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı olmak üzere ad, soyad, adres, telefon ve elektronik posta gibi kişisel verilerini işleyebileceğinizi ve bu durum haricinde farklı bir şekilde alıcının kişisel verilerini işlemeyeceğinizi kabul etmektesiniz.

6. İşbu sözleşme ve/veya yasal düzenlemeleri ihlal ettiğiniz durumlarda, ihlal konusu işlem veya eyleme ilişkin olarak Epinist tarafından talep edilecek işlemleri yerine getirmek ve aksiyonları almakla mükellef olacağınızı kabul etmektesiniz.

7. Satıcı olarak, sitede kullanıcı hesabı aracılığıyla yapılan işlemlerden herhangi birini üçüncü kişi bir tedarikçiye yaptırmanız durumda, Epinist'e karşı tedarikçinizin site üzerinden yaptığı işlemlerden dolayı tedarikçi ile birlikte sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz.


7. Hak ve Yükümlülükler


7.1. Kullanıcı`nın Hak ve Yükümlülükleri


a) Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Site`nin Hizmet`lerinden faydalanırken ve Site`deki Hizmet`lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken Kullanıcı Sözleşmesi`nde yer alan tüm şartlara, Site`nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anlayıp, onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

b) Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcılar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Epinist'in kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara gerekse de hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Epinist'ten her ne nam altında olursa olsun, tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

c) Kullanıcı`ların Epinist tarafından sunulan Hizmet`lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı`ların sorumluluğundadır. Kullanıcı`ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı`ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Epinist'in doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

d) Kullanıcı`lar, Site dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler. Epinist, Kullanıcı`lar tarafından Epinist'e iletilen veya Site üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen, sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.

 

e) Kullanıcı`lar, Epinist'in yazılı onayı olmadan, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

 

f) Epinist'in sunduğu Hizmet`lerden yararlananlar ve Site`yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı`ların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Her Kullanıcı, Epinist ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Epinist ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Epinist, Kullanıcı`ların Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


7.2. Epinist'in Hak ve Yükümlülükleri


a) Epinst, Site`de sunulan Hizmet`leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme hakkını saklı tutmaktadır. Epinist bu hakkını, hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

 

b) Epinist, Site üzerinden başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya portallarına, dosyalara veya içeriklere `link` verebilir. Bu `link`ler, Kullanıcı`lara sadece referans kolaylığı nedeniyle Epinist tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. Site üzerindeki `link`ler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu `link`ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler, ürünler veya bunların içeriği hakkında Epinist’in  herhangi bir sorumluluğu yoktur.

 

c) Epinist, Site`de yer alan Kullanıcı bilgilerini veya üyeliğe ilişkin Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

 

d) Epinist, Site`de sağlanan Hizmet`ler kapsamında Kullanıcı`lar ve üreticiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarda, arabulucu veya hakem sıfatlarıyla görev almaz.

 

e) Kullanıcı`lar ve Epinist hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Kullanıcı Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.


8. PARA İADESİ


Ek Şart ve Koşullar; EULA'lar

Epinist hizmetleri sağlayıcısı kontrolü ile satın alma işlemi yapan müşterilerle ilgili olarak (i) Epinist hizmetleri sağlayıcısının Gizlilik Politikası tüm ödemeler için geçerli olmalı ve herhangi bir satın alma işleminden önce gözden geçirilmelidir, ve (ii) Epinist hizmetleri sağlayıcısının İade Politikası, alıcılara ilgili sağlayıcısı tarafından önceden açık bir bildirim yapılmadığı sürece, tüm ödemeler için geçerlidir. Ek olarak, bazı ürünlere ilişkin satın alma işlemi alışveriş yapanların; bizim veya Epinist hizmet sağlayıcılarından ziyade ürün sağlayıcısı tarafından belirlenmiş ek kurallar içerebilen bir veya daha fazla Son Kullanıcı Lisans Anlaşmalarını kabul etmesini gerektirebilir. Kabul ettiğiniz herşey sizin için bağlayıcı olacaktır.


Biz ve/veya web sitemizde Epinist hizmetlerini kullanarak ürünler satan kuruluşlar garanti, bakım, teknik veya ürün destek hizmetleri için öncelikli olarak sorumludurlar. Biz ve/veya web sitemizde ürün satan kuruluşlar siparişlerin tamamlanması kullanıcılara karşı öncelikli olarak sorumludurlar. PayTR hizmetleri sağlayıcısı, ödemenizi kolaylaştırmaktan sorumludur.


Ödeme hizmetleri sağlayıcıları ilişkinizden kaynaklanan ücretlere veya yerel gümrük yetkilileri ya da diğer düzenleyici kurumlar tarafından uygulanan vergilere bağlı olarak; seçtiğiniz ürünlerin satın alınması ve teslimine ilişkin tüm ücret, vergi veya diğer maliyetlerden sorumlusunuz.


Satın almak istediğiniz ürünün stoklarda kalmaması halinde site hesabınıza yatırdığınız bakiyeyi, bakiye yüklerken kullandığınız ödeme kanalı üzerinden geri alabilirsiniz. Örneğin EFT/Havale işlemi ile bakiye yüklediyseniz para iadesi banka hesabınıza gönderilir. Fakat mobil ödeme ve kredi kartı ile yaptığınız ödemelerin hiçbir şekilde iadesi mümkün değildir. İstediğiniz ürün stokta kalmaması durumunda çekim talebi vermeniz ardından Epinist, 3 iş günü içerisinde bakiyenizi geri ödemekle yükümlüdür.


Sitemizde satılan Epin'ler (Elektronik Pin) tek kullanımlık şifre niteliğinde olup hiç bir sebeple iade alınmaz veya değiştirilmez. Epin'ler teslim edildiği andan itibaren gizliliğini yitirdiğinden dolayı art niyetli kullanılabileceğinden dolayı iade süreci Epin ürünlerinde geçerli değildir. Sitemizden satın aldığınız ürünler ve steam gift ürünleri dijital içerik kapsamında olduğundan para veya ürün iadesi mümkün değildir.


Alışveri̇ş yapmak i̇çi̇n veya farklı sebeplerle yatırılan tutarı alışveri̇ş yapmadan baki̇ye naki̇t talebi̇nde bulunamazsınız. Alışveri̇ş yapmak i̇çi̇n yatırılan tutar i̇çi̇n alışveri̇ş yapmanız gerekmektedi̇r. Sitemizden bakiyenizi nakit talep edebilmek için sitemize Goldbar veya Yang gibi oyun parası satışı yapmış olmanız gerekir.


Si̇temi̇z üzeri̇nden yapacağınız KO, Goldbar, Yang vb. oyun parası satışlarında baki̇ye tutarları aynı gün Epi̇ni̇st hesabınıza aktarılır. Satıştan elde ettiğiniz tutarı Epinist.com içerisinde di̇ledi̇ği̇ni̇z gi̇bi̇ harcayabi̇li̇rsi̇ni̇z. Naki̇t çeki̇m talepleri̇ni̇z i̇çi̇n havale i̇şlemleri̇ni̇n masrafı bankadan bankaya değişmekle birlikte söz konusu bu tutar müşteri̇den kesi̇lmektedi̇r. Sitemize üye olarak nakit çekim talebi oluşturduğunuzda sizden kesilecek olan masrafları kabul etmiş sayılırsınız. Satıştan elde ettiğiniz tutarın çekim talebi verilmesi ardından Epinist, 3 iş günü içerisinde nakit çekim talebinizi ödemekle yükümlüdür.


Metin2 siteye WON satışlarınızda; oyun parasını teslim alan hesaplarımızın 12 saat içinde kapatılması, engellenmesi, kısıtlanması gibi durumlarda veya oyun içi bakımlardan dolayı teslim alınan WON'un silinmesi, kaybolması gibi durumlarda kullanıcı teslim ettiği wonun ücretini talep etmemeyi kabul etmiş sayılır. Bu durumdan epinist.com sorumlu tutulamaz.


Banka hesaplarımıza yatırılan ödemelerin iadesi olmamaktadır. Geçerli bir durum olması halinde hesabımıza göndermiş olduğunuz tutar, hesaplarımıza para gönderdiğiniz hesaba geri gönderilir. Tamamen Epinist insiyatifindedir.


Not: Mobil ödeme ve kredi kartı ile yapılan ödemeler kesinlikle geri gönderilemez.


9. Teslimat Süreleri


Stoklarda sorun olması halinde ya da gün içerisinde hızlı satışlar sonunda stokların tükenmesi halinde Epinist 3 iş günü içerisinde hizmeti tedarik etmek yada para iadesi yapmakla yükümlüdür.


10. Oyun Kodlarının Hatalı Kullanımı ve Teslim Edilen Oyun Paraları


a) Teslim edilen kodların hatalı olarak kullanılması durumunda Epinist yeni kod yollamakla yükümlü değildir.


b) Oyun Parası siparişlerinizde olaşabilecek hiçbir hatadan Epinist sorumlu değildir.


c) Oyun kaynaklı kodların yüklenmesi ile ilgili yaşanan sorunlarda kodların kullanım bilgisi hakkında gerekli kontrollerin ortalama süresi 1-72 saattir. Bu süre haftasonu, resmi tatil gibi bazı durumlarda 10 iş gününe kadar uzayabilmektedir.


11. Gizlilik Politikası


Epinist, Kullanıcı`lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Epinist, Kullanıcı`lara ait gizli bilgileri, Kullanıcı Sözleşmesi’nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz. 


12. Güvenlik ve Ödeme İşlemleri


Epinist, Kullanıcı'ların yaptığı ödemelerde gerekli güvenlik önlemlerini alma hakkına sahiptir. Bu hak kapsamında belirli tutarın üzerinde yapılacak ödemelerde güvenlik sebebi ile Kullanıcı'dan ödemeye ilişkin ek bilgi talep edebilir. Epinist bu bilgilere örnek olarak T.C. Kimlik numarası, T.C. Kimlik fotoğrafı, ödeme yapılan kart ve ödeme yapan kişi bilgileri dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın ödeme sahibinin güvenliği için gerekli gördüğü bilgileri Kullanıcı'dan talep edebilir. Ayrıca Epinist talep ettiği belgeler tarafına iletilene kadar Kullanıcı'nın Site hesabını dondurma, kısıtlama ya da uzaklaştırma hakkını saklı tutar. 


13. Diğer Hükümler


13.1. Fikri Mülkiyet Hakları


a) Site`nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Epinist`in telif haklarına tabi çalışmalar) Epinist`e ait olarak ve/veya Epinist tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı`lar, Epinist Hizmet`lerini, Epinist bilgilerini ve Epinist’in telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz, hazırlayamaz veya başkasının Epinist’in Hizmet`lerine erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Epinist`ten talep edilen tazminat miktarı, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaklardır.

 

b) Epinist'in, Epinist Hizmet`leri, Epinist bilgileri, Epinist telif haklarına tabi çalışmalar, Epinist ticari markaları, Epinist ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm mal varlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how`a yönelik tüm hakları saklıdır


13.2. Sözleşme Değişiklikleri


Epinist, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi`ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site`de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi`nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak, hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı`nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.


13.3. Mücbir Sebepler


Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde Epinist, işbu Kullanıcı Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç, eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Epinist için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Epinist`ten herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.


13.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi’nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.


13.5. Sözleşmenin Feshi


İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek. Kullanıcının üyelik süresinin dolması veya geçici veya kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması hallerinde sona ermiş sayılacaktır.

 

Epinist, Kullanıcıların işbu Kullanıcı Sözleşmesi’ni ve/veya Site içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcılar, fesih sebebiyle, Epinist’in uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır:

 

a) Kullanıcının, herhangi bir yöntem kullanarak, Site`nin işleyişini zarara sokacak davranışlarda bulunması,

 

b) Kullanıcının kendisi için oluşturulmuş üyelik hesabını başkasına kullandırması,

 

c) Kullanıcının üçüncü kişilerin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması


14. SÖZLEŞME EKLERİ


EK-1 GİZLİLİK POLİTİKASI


Epinist olarak, kayıtlı kullanıcılarımıza daha güvenli bir internet ortamı sağlamayı ilke edindik. Bu sebepten dolayı, üyelerimizin kendilerini daha rahat hissetmeleri için onlara çeşitli gizlilik hakları tanıdık.

 

a) Epinist`e verdiğiniz üyelik bilgileri ve kişisel bilgiler, onayınız dışında, Kullanıcı Sözleşmesi`nde tanımlanan haller haricinde, diğer üyelere ve üçüncü kişilere açılmayacaktır. Ancak bu bilgiler, Epinist sitesinin kendi bünyesinde, müşteri profili belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanılabilecektir.

 

b) Sisteme girdiğiniz tüm bilgilere Epinist dışında sadece siz ulaşabilir ve bunları sadece siz değiştirebilirsiniz. Bir başka üyenin veya Kullanıcı`nın, sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunları değiştirmesi mümkün değildir.

 

c) Kayıt esnasında sizden istenen kişisel bilgilerden, zorunlu olanlar hariç, istediklerinizi kendi inisiyatifiniz dahilinde Epinist`e bildirebilirsiniz. Epinist’e vermeyi tercih etmeyeceğiniz bilgiler varsa, bu alanları doldurmak veya işaretlemek zorunda değilsiniz.

 

Bu ilkeler ile kişisel haklarınız bizim tarafımızdan teminat altına alınmıştır. Epinist sitesi üyelerine sattığı oyunlar ile ilgili reklam gönderme hakkını saklı tutar. Üye olan kullanıcılar reklam almayı kabul etmiş sayılırlar.

Hızlı Teslimat

7 gün 24 saat alış ve satış işlemleriniz anında gerçekleştirilir.

Güvenli Alışveriş

3D ve SSL güvencesiyle dilediğiniz ödeme yöntemini kullanabilirsiniz.

Uygun Fiyat

İndirimli ve en uygun fiyatlarla alışverişin keyfini sizde çıkarın.

Müşteri Memnuniyeti

Müşterilerimize kaliteli hizmet vermenin mutluluğunu yaşıyoruz.